FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
घटना घटेकाे ३५ दिन भित्र नि:शुल्क र ३५ दिन पछि रु. ५०/- (पचास) लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र । २. दुलाह र दुलही दुवैकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपी, दुलहीले नागरिकता नलिएकाे हकमा निजकाे बुवा वा दाजुभाई काे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी । ३. दुलाह र दुलही अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्ने । ४. अन्य जिल्ला वा स्थानिय तहबाट बसाई सरी अाएकाे हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी । ५. दुलाह र दुलही दुवैकाे पासपाेर्ट साइजकाे रङ्गिन फाेटाे १/१ प्रति ।

नमुना फाराम तथा अन्य: