FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।।

८०/८१ 03/14/2024 - 10:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।।

८०/८१ 03/06/2024 - 13:41

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।।

८०/८१ 02/22/2024 - 14:42

विद्युतिय शिल्बन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 02/14/2024 - 10:35

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 01/26/2024 - 12:42

बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/29/2023 - 15:08

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 12/14/2023 - 09:57

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 11/28/2023 - 10:28

बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/26/2023 - 11:54

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/22/2023 - 10:55

Pages