FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

८०/८१ 11/28/2023 - 10:28

बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/26/2023 - 11:54

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/22/2023 - 10:55

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/08/2023 - 10:29

विद्युतिय बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

८०/८१ 10/04/2023 - 10:03

विद्युतियशिलबन्दी दरभाउपत्र /बोलपत्र सम्वन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 04/09/2023 - 12:25 PDF icon Scan_20230409.pdf

विद्युतियशिलबन्दी दरभाउपत्र /बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७९-८० 03/28/2023 - 08:21 PDF icon Scan_20230328.pdf

विधुतिय बोलपत्र सम्वन्धि सूचना ।

७९-८० 02/06/2023 - 17:58 PDF icon स्क्यान गर्नुहोस्_20230206.pdf

बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।

७९-८० 02/02/2023 - 10:45 PDF icon स्क्यान गर्नुहोस्_20230202 (2).pdf

बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना ।

७९-८० 02/02/2023 - 10:45 PDF icon स्क्यान गर्नुहोस्_20230202 (2).pdf

Pages