FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९ को निर्वाचन पश्चात प्रथम गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु.....

७९-८० 06/16/2022 - 13:58 PDF icon प्रथम कार्यपालिका बैठक.pdf

छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा कार्यालय शिलकाे समयावधि थप गरिएकाे बारे सूचना ।

७७/७८ 09/13/2020 - 12:00 PDF icon Notice

छत्रेश्वरी गाउँपालिका सल्यानकाे वडा कार्यालय शिलकाे समयावधि थपिएकाे सम्बन्धमा सूचना ।

७७/७८ 09/13/2020 - 11:55 PDF icon वडा न ५.pdf

२०७४।७५ मा छत्रेश्वरी गाउॉ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

७६/७७ 06/28/2020 - 15:03 PDF icon Nirnaya

२०७४।७५ मा छत्रेश्वरी गाउॉ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

७६/७७ 06/28/2020 - 15:03 PDF icon Nirnaya

२०७४।७५ मा छत्रेश्वरी गाउॉ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

७६/७७ 06/28/2020 - 15:03 PDF icon Nirnaya

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

७६/७७ 01/07/2020 - 12:53 PDF icon Suchana