FAQs Complain Problems

बसाई सराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
घटना घटेकाे ३५ दिन भित्र नि:शुल्क र ३५ दिन पछि रु. ५०/- (पचास) लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र । २. नागरिकताकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी । ३. अन्य जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिका बाट बसाई सराई गरी अाएकाे भए बसाई सराई काे सक्कल प्रमाण पत्र । ४. घरमुलीकाे नागरिकताकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी ।

नमुना फाराम तथा अन्य: